Utgivna skrifter

I slutet av 2016 utkom boken Funkis i Karis - Funkis Karjaalla. Boken gjordes i samarbete med Karis Hembygdsförening och är skriven av Kim Björklund och Kristiina Mäntynen. ”Varför finns det så många så kallade sockerbitshus i Karis?”
Fenomenet med funkishus i Karis är mycket speciellt. Karis har ett betydande antal byggnader i funkisstil från 1930-talets andra hälft till 1950-talets början – faktiskt är koncentrationen av byggmästarfunkishus störst i hela landet! Historiker Kim Björklund utförde stadsplane-, tomt- och byggnadshistoriska inventeringar i arkiv och på fältet.  
Han och arkitekt Kristiina Mäntynen, som kartlagt funkis på nationell nivå, redogör för fenomenet i denna bok.  
 
I maj 2015 utkom Gnägget på Stallören. Boken är resultatet av ett samarbete mellan Västnyländska kultursamfundet och Kjell Ekholm som skrivit boken. I boken om det legendariska diskotek Gnägget ger Kjell Ekholm en bred bakgrund till det musikaliska och sociala livet som blev en stor del av ungdomarnas fritid långt utanför småstadens gränser. Men det var heller ingen slump att det råkade bli i Ekenäs som det hände. Bland de personer som intervjuats för boken kan nämnas ägaren Nalle Lindqvist, de första discjockeyerna Peter ”Skruven” Lindqvist, Jonte Gahnström och Hasse Nyman.

I maj 2014 utkom VÄGRÖJARE, på 1970- och 1980-talet i Västnyland. Redaktör Marita Karlsson. Boken Vägröjare berättar om en grupp människor som samlades under 1970-talet i Västnyland och som ville kämpa för en ren miljö, för naturenlig odling och en helhetssyn på människan och naturen. De ville röja nya vägar. En målsättning nåddes då Mikaelskolan öppnades 1985.

I juni 2012 utkom Från Svartå till Fiskars, en kulturvandring längs ådalar - Mustion linnasta Fiskarsiin, kulttuurivaellus jokivarsia pitkin. En tvåspråkig bok där läsaren får följa med på upptäcktsfärd i den lokala kulturhistorien och nutidslivet längs Svartån nedströms och Fiskarsån uppströms. Boken är skriven av FM Kim Björklund och har över 110 illustration gjorda av Laura Salama.

I mars 2012 utkom en finsk översättning av Schjerfbeck-boken vid namnet Helene Schjerfbeck - muistamme hänet. Översättning Solveig Eriksson.

I oktober 2010 utkom samfundets 11:te bok i skriftserien. Det är en minnesbok med anekdoter om Helene Schjerfbeck i Västnyland. Boken Hon drog sina streck, Vi minns henne - Helene Schjerfbeck i Västnyland är skriven av Tove Virta. För research och intervjuer står Anne Ingman.

Hösten 2008 utkom boken Finska vikens port, kustförsvarets historia i Västnyland, skriven av Ove Enqvist.

År 2007 har två nya böcker utkommit. Ena handlar om arkitekten Hilding Ekelund, Hilding Ekelund i Karis - Karjaalla skriven av FM Kim Björklund och Solveig Eriksson. Den andra boken Degerby kyrkor, Kyrkorna i Degerby, från predikohus till sockenkyrka är skriven av Berit Malmström och Synnöve Malmström (red.).

År 2006 utgavs en ny hembygdsbok om Västnyland, I Borgens skugga, Västnyland från forntid till nutid. Författare är FD Henrik Ekberg.

Bland författarna finns också Lars Nyberg, som både har dokumenterat sin egen närmiljö, Karis, och gjort ingående studier av västnyländska fornlämningar. Professor Henrik Cederlöf i Ekenäs har bland annat belyst de folkliga kultursträvandena för ett sekel sedan, rötterna till senare tiders finlandsvenska storsamlingar, och händelseförloppet när Ekenäs var utrymt under senaste krig. Maria Schulmans arbete om Ekenäs seminarium ett samhälle i samhället hör också till skriftserien.

En ny årsbok, Västnyländsk årsbok 2017, utkom i februari 2017. Årsboken har kommit ut sedan 1977. Läs mer om innehållet i årsböckerna.

Våra böcker säljs i Luckan, bokhandlar bl.a. på följande försäljningsställen.

Vår webshop hittar du här: https://holvi.com/shop/LuckanRaseborg