I slutet av 2016 utkom boken Funkis i Karis - Funkis Karjaalla. Boken gjordes i samarbete med Karis Hembygdsförening och är skriven av Kim Björklund och Kristiina Mäntynen. ”Varför finns det så många så kallade sockerbitshus i Karis?”
Fenomenet med funkishus i Karis är mycket speciellt. Karis har ett betydande antal byggnader i funkisstil från 1930-talets andra hälft till 1950-talets början – faktiskt är koncentrationen av byggmästarfunkishus störst i hela landet! Historiker Kim Björklund utförde stadsplane-, tomt- och byggnadshistoriska inventeringar i arkiv och på fältet.  
Han och arkitekt Kristiina Mäntynen, som kartlagt funkis på nationell nivå, redogör för fenomenet i denna bok.