GUSTAF MANNERHEIM - Bolsjevismens svurne fiende

Författare: Henrik Ekberg
Inbunden, rikt illustrerad, 640 sidor
ISBN 978-952-7487-00-6
Västnyländska kultursamfundets skriftserie nr 29
Utgivningsår: 2022
Utförsäljningspris: 30 euro
Köp den i Luckan Raseborg eller i vår webshop.

 


 

Den röda tråden i Gustaf Manneheims livsgärning var kampen mot bolsjevismen. Som den militäre ledaren i en småstat belägen i skärningspunkten mellan mäktiga maktblock hade Mannerheim ett visst inflytande – större än det hans lands resurser hade förutsatt – över historiens utveckling. Flera gånger höll han bokstavligen världens öde i sin hand. Ett avgörande i annan riktning från hans sida vid dessa tillfällen hade kunnat ge hela den globala historien ett annorlunda förlopp.