Om föreningen

Västnyländska kultursamfundet grundades år 1974, dess syftemål är att ta initiativ till och stöda kultursträvanden i Västnyland. Tyngdpunkten i verksamheten har under årens lopp legat på det litterära fältet.

En ryggrad i verksamheten utgörs av årsskriften Västnyländsk årsbok, som har utkommit sen 1978. Västnyländsk årsbok ger utrymme för ett brett spektrum av material av västnyländskt intresse, till exempel lokalhistoria, författarporträtt, litterära översikter, dokumentation av olika miljöer, naturvetenskapliga rapporter. Läs mer om böcker vi utgivit här.

Luckan Raseborg startade som ett tre-årigt EU-projekt år 2002. Västnyländska Kultursamfundet upprätthåller ännu idag Luckan Raseborg, som fortsätter sin verksamhet också efter projektet. Projektet har resulterat i nya verksamhetsformer.

Föreningens EU-projekt Lokalhistoriens nya vingslag (2008-2011) har gjort guidningar för mobiltelefonen i Västnyland. Läs mer om projektet på www.mobiguide.fi

 

 

 

Från Svartå till Fiskars,
en kulturvandring längs ådalar

Hon drog sina streck, Vi minns henne - Helene Schjerfbeck i Västnyland