Styrelsen 2021
 

Ordförande:

Årsboksredaktör:

Lars-Peter Lampenius

Christoffer Holm

Ordinarie medlemmar:

Sonja Bäckman Tarja Kvarnström
Magnus Cederlöf (sekreterare)

Oscar Gräsbeck

Margareta Hägg (vice ordf.) Nathalie Sallegren
Kerstin Ilander  

Suppleanter:

Anne Ingman
Tove Virta  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassör (utanför styrelsen): Annette Ström (verksamhetsledare)