Historia och arkeologi

(Alla årsböcker finns att läsa på Issuu.com, sök enligt år och Västnyländsk Årsbok ).

Författare Titel Årsbok
Ahonen, Voitto Ekenäs nya borgerskap 1721-1740 1993
Aminoff-Winberg, Johanna Flykten från Västnyland (tema, Slaget vid Rilax) 2014
Andersson, Laura Lotta En museiamanuens vardag bland föremål 2012
Backman, Sigbritt Det stympade Kyrkslätt 1944–1956 2002
Backman, Sigbritt Kyrkogården i Kyrkslätt efter arrendetiden 2005
Backmn, Sigbritt En dagbok från 1918 2017
Brenner, Hans Kvarnarnas historia 2018
Ekberg, Henrik Kopparnäsrörelsen - gräsrötter mot toppar 2007
Blomqvist, Hjalmar Tegeltillverkning i gamla Pojo 2007
Blomqvist, Per-Olof Vattensågar invid Åminneforsen 1694-1884 1986
Blomqvist, Per-Olof Teknisk utbildning på Brödtorp 1999
Blomqvist, Per-Olof

Hur de senaste krigen upplevdes i Pojo

1998
Blomqvist, Per-Olof Vimbafiske i Svartån vid Åminnefors 2007
Brenner, Ola Klockare i Ingå moderförsamling 1986
Cederlöf, Henrik Hästödrabbningen i juli 1941 1994
Ekberg, Henrik Fagerökatastrofen 1997
Ekberg, Henrik Striden vid Svidja 1918

1998

Ekberg, Henrik Poika Tuominen och ”Ekenäs universitet 2004
Ekberg, Henrik Hyresgästerna –sovjetmänniskorna i Porkala 2005
Ekberg, Henrik Pojo 650 år 2009-2010
Ekberg, Henrik Mannerheim och Västnyland 2017
Ekström, Söderlund Birgitta Krimkriget i Hangö 2005
Enström, Christoffer Gästgiveriorganisationen i västra Nyland under svensk tid - med speciell tyngdpunkt på Karis 1994
Erlin, Niclas ”Porkala lämplig sovstad” 2005
Falck, Lars Olof Ankaret vid zoologen

1999

Falck, Lars Olof Sjöolyckor i Hästö Busö-vattnen 1999
Fast, Jan Utgrävningarna i Karis, Degerby, Domargård, 1982-1989 1989
Fast, Jan Utgrävningarna vid Lillsjön i Karis 1992
Fast, Jan Utgrävningarna av den tidigkeramiska boplatsen vid Långåmossarna i Kroggård i Karis 1992-1994 1996
Federley, Berndt G. Uppbådsmanskapet i Nyland 1881-1905 1997
Geust, Carl-Fredrik Hangö i rysk historieuppfattning och tradition (tema) 2014
Haglund, Hilding De ryska befästningsverken i Ingå 1914-1918 2001
Haggrén, Georg / Jansson, Henrik / Lindholm, Dan Alla tiders Raseborg 2008
Hampf, Carl Myntynd i Västnyland 1977
Holm, Christoffer  Ett sekel av kreativitet, gemenskap och västnyländska kulturgärningar – Västnyländska Ungdomsringen 100 år 2017
Holmqvist, Carolina ”Isot sonnit kaatuivat” – händelserna på Koskis 1918 2003
Kuisma, Markku Brukspatroner och sågindustri på 1700-talet 1983
Kuvaja, Christer Ryssen i Karistrakten 1713 – slaget vid Landsbro (tema Slaget vis Rilax) 2014
Lindberg, Börje Vem var Raseborgs ros? 1979
Lindholm, Marcus Vraket vid Joskär ­–ett okänt 1600-talsfartyg 2002
Lindholm, Sture Frihetsfest under mörka moln vid kejsardömets fall 2003
Lindroos, Karl Edwin / Grünn, Torolf Anteckningar från en resa till Skibotn och Murmansk 1917 2003
Lundquist, Gunnar Skogby bruk 2001
Nummela, Pertti Arkeologiska utgrävningar på Storåkerskullen 1975-78 1980
Nyberg, Lars Olof Haraldsson Digre och Västnyland 1984
Nyberg, Lars

Fornminnen och dieselolja

1986
Ramstedt, Viveca F. G.J. Ramstedt – nationsbyggaren med rötter i Västnyland 2017
Nylander, Stefan Barken Condors sista resa 2008
Rask, Henry Bruksinspektor Johan Nordbergs tvist med Svartå bruk 1760-1777 1982
Rask, Henry Angelägna forskningsuppgifter i västnyländsk historia 1983
Rask, Henry Rusthållare i västra Nyland under 1700-talet 1983
Roeck Hansen, Birgitta Solskifte i Nyland 1992
Roselius, Aapo ”Finlands Termopylai” (tema Slaget vid Rilax) 2014
Räf, Per-Ola Sveaborgs kapitulation på västgötska 1995
Selén, Lena Här har gräsrötterna ordet 2013
Seppälä, Sirkka-Liisa Gravröse och bärnstensfynd vid Kärrängen i Ingå

2006

Simberg, Nils H., Västnyländska guldsmeder i S:t Petersburg 1992
Sundell, Carita Öbylandet –gränszon – stridszon vid Hangö udd 1940–1941 2004
Vainio-Korhonen, Kirsi Hantverkare i Pojo 1721-1809 1990
Wall, Marketta Den leende generalen 2012
Wassholm, Johanna Sensation! Den ryska kejsarjakten Standart på grund i Rilax-fjärden 1907 2017
Wessman, Bo Så vilja vi sjunga med blommande lind – Västra Nylands sång- och musikförbund 100 år 2017
Westerlund, Magnus Hangöevakueringen - förverkligandet, sett ur lokalbefolkningens perspektiv 2001
Winberg, Bo-Evert Ett rättsfall på Hangö udd under ofärdsåret 1788 1989