Västnyländska kultursamfundet r.f.

Västnyländska kultursamfundet grundades år 1974, dess syftemål är att ta initiativ till och stöda kultursträvanden i Västnyland. Tyngdpunkten i verksamheten har under årens lopp legat på det litterära fältet.
 

Köp våra böcker i webbshoppen

 

  Följ oss på Facebook!

Böcker

Havererad

Niclas Erlin

Från UGT till X3M

Kjell Ekholm

Västnyländsk Årsbok 2022

Västnyländska Kultursamfundet

En Kråksång för Nordens barn

Annika Sandelin och Linda Bondestam