Västnyländska kultursamfundet r.f.

Föreningen grundades år 1974, dess syftemål är att ta initiativ till och
stöda kultursträvanden i Västnyland....läs mera.

Våra senaste publikationer är :

LJUS, MÖRKER, FÄRG - Att måla transparent

Författare: Marita Karlsson
Inbunden, rikt illustrerad, 108 sidor
ISBN 978-952-67742-5-1
Västnyländska kultursamfundets skriftserie nr 18
Utgivningsår 2018
Riktpris: 25 €

Det centrala i ljus-mörker-färgmåleriet
är frågan om mörkrets och ljusets
rörelse och hur färgen atmosfäriskt uppstår i detta spänningsfält.
Att fråga efter färgens väsen förutsätter ett nytt tänkande. Det nya är en omställning i uppfattningen av det måleriska. Och att detta har en direkt koppling till människans tanke, känsla och vilja. Skiktmålning/Veil painting är ännu en ganska okänd målningsteknik.

Marita Karlsson, som är konstnär, konstpedagog och journalist, har studerat Veil painting sedan 1985 såväl i Tyskland som Holland. Hon leder konstkurser i Finland och utomlands och ställer regelbundet ut sina målningar i egna och gemensamma utställningar.
Den som främst inspirerat Marita Karlsson
är den brittisk-holländska konstnären och
målningsterapeuten Liane Collot d´Herbois. 

Hur målar jag?
Inte: vad målar jag?
Hur försöka fånga det levande?
Vad är mörker, ljus och färg?
Vilka gester gör färgen, ljuset?

 

 

 

Västnyländsk Årsbok 2018

Inbunden, rikt illustrerad, 129 sidor
ISSN 0356-9063
Utgivningsår 2018
Riktpris: 15 €

Matias Kaihovirta
Mossa, ogräs och vildörter på menyn:
en påtvingad matkultur i Billnäs bruk
kring självständighetstiden  1917-1918
 
Tarja Kvarnström
Vilda örter och växter
-gratis, hälsosam mat
 
Hans Brenner
Kvarnarnas historia
 
Mary Kuusisto
Potatis och nankingkrysantem
 
Mona Salama
FM i mathantverk lyfter fram det västnyländska matkunnandet
 
Bitte Westerlund
Reko och Slow Food går hand i hand
-närmat är nyckelordet
 
Sophie Kawecki
Västnyland år 2017
 
 

 

 

Från Flemingsgatan till Pehr Sommars gata - Persongatunamn i Ekenäs

Författare: Magnus Cederlöf
Inbunden, rikt illustrerad, 96 s.
Riktpris 20 €
ISBN 978-952-67742-4-4
Västnyländska kultursamfundets skriftserie nr 17
Utgivningsår 2017

Vilka var Hedvig Sohlberg, Fredrik Wilhelm Sundwall och greve Moritz för att nämna några av de personer som pryder gatunamnsskyltarna i Ekenäs? Och vilka märkvärdiga insatser gjorde de till förmån för Ekenäs? Boken presenterar det tjugotal personer som har hedrats med ett gatunamn i Ekenäs. Det är frågan om en brokig skara män och kvinnor som var och en på sitt sätt har lämnat sitt fotavtryck i staden.

Genomgången av persongatunamnen i boken kan i bästa fall fungera som ett slags adventskalender. Vilka berättelser och livsöden gömmer sig bakom namnen på gatuskyltarna? För flanören på Ekenäs gator öppnar boken nya perspektiv på stadens spännande historia och kan samtidigt erbjuda en och annan aha-upplevelse.

Boken diskuterar hur namngivningen av gator har utvecklats och lyfter fram kopplingen mellan gatunamn och stadsplanering. Nedslag i Ekenäs historia görs utgående från gatunamnen. Boken reflekterar över om det är möjligt att urskilja några större sammanhang om man betraktar gatunamnen som helhet.

 

Köp våra böcker online.

Klicka här.

 
Västnyländsk årsbok 2018

Ljus, mörker, färg - Att måla transparent

Från Flemingsgatan till Pehr Sommars Gata

Funkis i Karis - Funkis Karjaalla

Gnägget på Stallören

Vägröjare på 1970- och 1980-talet

Från Svartå till Fiskars
Mustion linnasta Fiskarsiin

Hon drog sina streck
 
Helene Schjerfbeck - muistamme hänet

I Borgens Skugga

Arkitekten Hilding Ekelund i Karis 
Arkkitehti Hilding Ekelund Karjaalla