Personer

(Alla årsböcker finns att läsa på Issuu.com, sök enligt år och Västnyländsk Årsbok ).

Författare Titel Årsbok
Aminoff-Winberg, Johanna Kajsa - häxan från Björknäs 1998
Blomqvist, Per-Olof Litteratören, lantdagsmannen och godsägaren Ernst Linder 1990
Blomqvist, Per-Olof En märkeskvinna på Åminne Gård 2004
Brenner, Ola Johan Fredrik Silverberg på Raseborg 1983
Brenner, Ola Kontingentborgaren Johan Sjöblom 1987
Cederlöf Henrik In memoriam (Sven Nordberg) 1997
Dahlqvist, Saida Mitt liv 1986
Ek, Maja (utg.) Anna Andelins dagbok 1918-19 1988
Ekström, Birgitta Den fattiga hangöpojken som blev kantor Rythmén och grundade en fond 1995
Flinck, Marta Helena Jag blev lärare 2004
Forsström, Alvar På älgjakt med storfursten som var kammarherre Hj. Linders gäst 1987
Grandell, Åke Elis Sundelin, en kort levnadsteckning 1984
Ingman, Anne En sommar i Helenes kläder 2009-2010
Ilander, Kerstin Kammarherren Hjalmar Linder
– En innovativ samhällsbyggare
2015
Kirri, Arto En kommentar till Saida Dahlqvists minnen 1986
Kirri, Arto Sommarbrev från Tvärminne 1910 2003
Korhonen, Mikael Kapten Kongo och mor Olga 1992
Nilsson, Johan John Österholm 120 år 2002
Nordström, W. E. När Lappland skulle befrias (Theodor Neovius) 1982
Nyberg, Brita Dagboksanteckningar från Karis under vinterkriget 1939-40 1988
Nyberg, Irene Minnesanteckningar 1987
Nyberg, Lars Fem steg på åkern 2001
Nyberg, Lars Gunnar Forsström - en glömd konstnär från Svartå 1981
Räf, Per-Ola Storsångaren och regementsmusikern Gustaf Adolf Snöboll 1993
Selén, Lena In memoriam ( Gunnel Gottberg) 1999
Spring, Olle Stå i't här å hindrin eldsvådan! (Viktor Selenius, "Dido") 1996
Sundström, Leif Henrik Lindeberg - ett hundraårsminne 1993
Sundström, Thomas Från kulringen ut på nätet 2008
Weckman, Jan Kenneth Bildernas makt - att tala och teckna som Lilius 1999