Natur och miljö

(Alla årsböcker finns att läsa på Issuu.com, sök enligt år och Västnyländsk Årsbok ).

Författare Titel Årsbok
Helminen, Olai /Walls, Sture Läppträsk, Nylands främsta fågelsjö 1985
Helminen,Olai Läppträsk 1985
Holmberg, Ralf Föroreningssituationen i de västnyländska kustvattnen 1985
Heinström, Peter Operation Rädda Pojoviken 1994
Holmberg, Ralf Pojoviken, en havsvik med många utmaninga 2007
Kaihovirta, Matias Mossa, ogräs och vildörter på menyn: 
en påtvingad matkultur i Billnäs bruk kring självständighetstiden 1917–1918
2018
Keynäs, Kalevi Botanisk forskning i Västnyland förr och i dag 1985
Keynäs, Kalevi Miljön i förvandling 1996
Kurtto, Arto Kulturföljeslagare inom floran i Karis stad 1978
Kurtto, Arto Vegetationen i och kring Läppträsk 1985
Kuusisto, Mary Potatis och nankingkrysantem 2018
Kvarnström, Tarja Vilda örter och växter – gratis, hälsosam mat 2018
Lindqvist, Christer Cellbiologiska innovationer – till vilken nytta? 2015
Luther, Hans Västnylands kustvatten - utforskning och skydd 1981
Munsterhjelm, Riggert Flador och glon i den västnyländska skärgården och deras vattenvegetation 1985
Niemi, Åke Havet och skärgårdsvattnen 1985
Palmgren, Jörgen Skärgårdsfåglarnas utbredning och numerär i Ekenäs-Tvärminne-området 1987
Reinikainen, Marko Secchi-skivan – från fransk tallrik
till marinbiologi i Västnyland
2015
Söderlund, Eva Lotta Ekenäs naturum och Ekenäs skärgårds nationalpark 2009-2010
Tolonen, Kimmo Forna skeden och det tidiga jordbruket kring Läppträsk 1985
Unnérus, Carl-Erik Synpunkter på miljö och miljövård i Västnyland 1978
Voigt, Heinz-Rudolf Bottendjuren i Tvärminne som miljöindikatorer 2006
Voigt, Heinz-Rudolf Eutrofieringen och förändringar i fiskstammen i Tvärminnevattnen 1994
Voigt, Heinz-Rudolf Gennarbyviken och Gennarbyviksbassängen 1997
Voigt, Heinz-Rudolf Kvicksilverhalter i fisk från Hangö udd 2001
Voigt, Heinz-Rudolf Tungmetaller i den marina Tvärminnemiljön 2003
Voigt, Heinz-Rudolf Förändringar i den Västnyländska fiskmiljön 2004