Styrelsen 2023

Ordförande:

Årsboksredaktör:

Lars-Peter Lampenius

Christoffer Holm

Ordinarie medlemmar:

Sonja Bäckman Tarja Kvarnström
Magnus Cederlöf Margareta Hägg
Sonja Petrell-Auvinen Mia Lindström

Suppleanter:

Matthias Railo
Tove Virta  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassör (utanför styrelsen): Annette Ström (verksamhetsledare)