Kontaktuppgifter

Luckan Raseborg
(Information och försäljning):

Tfn 044-017 0176

Peter Biström
raseborg@luckan.fi

Sanna Tolvanen
sanna.tolvanen@luckan.fi

Öppet:
må, ti & to 9-19
ons & fre 9-17
lö 10-14
sö stängt

Verksamhetsledare:
Annette Ström
Tfn 044-3390176
annette.strom@luckan.fi

Barnkulturkoordinator/projekt
Pamela Andersson
Tfn 044-7879740
pamela.andersson@luckan.fi

Barnkulturaktör, LillaLuckan
Maria Sundell
maria.sundell@luckan,fi

Ungdomskoordinator, UngInfo
Katharina Koschinski
katharina.koschinski(at)luckan.fi
+358 (0)44 728 5903

Ordförande:
Lars-Peter Lampenius
lasse.lampenius@gmail.com

Västnyländska Kultursamfundet r.f.

Besöksadress: Dalgatan 4, 10300 Karis
Kulturhuset Fokus
Postadress: Centralgatan 92
Tfn 044-017 0176
raseborg@luckan.fi

FO-nummer: 0213885-5

Ekenäs Sparbank
IBAN FI8241700010204051
BIC-kod ITELFIHH

Fakturering (per post):

Västnyländska kultursamfundet.fi
02138855
PL 100, 80020 Kollektor Scan

Som e-faktura med koden:
003702138855

Vår operatörs förmedlings ID är 003721291126/MAVENTA.
Om ni använder en bank som operator,
bör förmedlings-id:t istället vara DABAFIHH. 

Faktura per e-post som pdf-fil: 
invoice-02138855@kollektor.fi 

 

 

 

 

 

 

   Facebook: @luckanraseborg

   Instagram: @luckan_raseborg

   Youtube: Kulturprofiler i Västnyland