Kultur, konst, skolor och föreningar

(Alla årsböcker finns att läsa på Issuu.com, sök enligt år och Västnyländsk Årsbok ).

Författare Titel Årsbok
Andersson, Pamela Alla barn har rätt till konst- och kulturaktiviteter 2020
Arell, Berndt Fester och evenemang vid Ekenäs seminarium 1981
Arnold-Larsen, Outi Fester och evenemang vid Ekenäs seminarium 1979
Blomqvist, Hjalmar Skolgång i gamla tider 2013
Bränn, Michela Konsthistorisk resa sommaren 1875 2007
Dahl, Helge Musikinstitutet Raseborg 2000
Dahlström, Thomas / Kymäläinen, Jari Ett institut i förändring 2008
Eriksson, Kaisa I konstskolan får barnen skapa konst i mängder 2020
Eriksson, Solveig Karis svenska folkskolebyggnad 2006
Erlin, Niclas Här gäller musik på heltid 2020
Fagerholm-Åsten, Marica En ny ungdomsförening grundas 2011
Fri, Barbro Barnkultur som når ut över gränserna 2020
Friberg, Ralf Kulturen i Raseborg 2014
Grönvall, Kerstin Konstläger i Pojo 1978
Gripenberg, Margareta

Fiskars hembygdsförening och museum

1980
Hakala, Olle Sjundeå fick sitt Fanjunkars 2006
Henriksson, Amanda Rock Donna jobbar för jämställdhet inom musik 2020
Himmelroos, Sanna Tankar kring musik och barn 2020
Holmberg, Marina "DUV är bäst och rockar fett" 2011
Holm, Magdalena Stiftelsen Pro Artibus 2007
Ihrcke, Ingalill  Kyrkslätts hembygdsförening 100 år 2009-2010
Korhonen, Mikael och Vainio-Korhonen, Kirsi Amalie Schlüters fruntimmersskola i Pojo 1991
Köngäs, Katja Hurja Piruetti 2015
Liljestrand, Roger Kulturevenemang ger inspiration för livet 2020
Lindberg, Magnus Christine och Göran Schildts stiftelse 2012
Lindroos, Jan Trettio år av teater 1996
Lindström, Astrid Tvärminne skola 100 år, 1889-1989 1989
Lunabba, Heidi Flickornas slott 2009-2010
Lundell, Bo Västnyland mellan forntid och framtid. Västnyländska kultursamfundet under två decennie 1996
Munsterhjelm, Riggert Vision och verklighet 2013
Möller-Salmela, Agneta och Wall, Marketta Hundra år av motion och avkoppling 2011
Paajes, Jenny Barnen i trollskogen förtrollade sin publik 2020
Packalén, Kristina Raseborgsspelen - en västnyländsk storaktivitet 1979
Packalén, Kristina Porträttmålaren Kirsti Reins konstnärliga produktion 2001
Rönnberg, Nathalié Rödvita segermaskinen och grönvita målsprutan i derby 2012
Salama, Mona FM i mathantverk lyfter fram det västnyländska matkunnandet 2018
Schulman, Maria Skolgång i västra Nyland i seklets början 1990
Sundström, Thomas När fotbollen tog över Raseborg 2011
Ström, Annette Luckan Raseborg 2013
Strömberg, John Nykterhet, svenskhet, socialism - frivilliga föreningar i västra Nyland ca 1850-1917 1983
Sundström, Leif 75 år för Sjundeåbygden 1989
Zilliacus, Antonia Barn i skapande verksamhet - ett Hangö-försök 1977
Virta, Tove Västnyland 2012 2013
Virta, Tove Kenneth Karlsson: Raseborgs idrottsakademi 2013
Weckman, Jan Kenneth Två bilder i ord 1997
Weckman, Jan Kenneth Den lyhörde betraktaren - en syn på Syner 1998
Weckman, Jan Kenneth Konsten som mervärde - att tänka den osynliga framtiden 2000
Westerlund, Bitte Slow Food-festivalen fyllde Fiskars bruk 2012
Westerlund, Bitte Reko och Slow Food går hand i hand –
närmat är nyckelordet
2018
Åberg, Crista Mitt liv som scout 2011