Om föreningen

Västnyländska kultursamfundet grundades år 1974, dess syftemål är att ta initiativ till och stöda kultursträvanden i Västnyland. Tyngdpunkten i verksamheten har under årens lopp legat på det litterära fältet.

En ryggrad i verksamheten utgörs av årsskriften Västnyländsk årsbok, som har utkommit sen 1978. Västnyländsk årsbok ger utrymme för ett brett spektrum av material av västnyländskt intresse, till exempel lokalhistoria, författarporträtt, litterära översikter, dokumentation av olika miljöer, naturvetenskapliga rapporter. Läs mer om böcker vi utgivit här.

Luckan Raseborg startade som ett tre-årigt EU-projekt år 2002. Västnyländska Kultursamfundet upprätthåller ännu idag Luckan Raseborg, som fortsätter sin verksamhet också efter projektet. Projektet har resulterat i nya verksamhetsformer.

Föreningen är huvudarrangör för Barnens och de Ungas Bokkalas sedan 2013. Festivalen för barn och unga är en del av Litteraturfestivalen Bokkalaset som arrangerats i Ekenäs sedan år 2001. Huvudarrangörer för Bokkalaset är Ekenässällskapet och Raseborgs stads kulturbyrå. Festivalen omfattar författarbesök i Raseborgs alla svenska daghem och skolor. Årligen ordnas ca 110 programpunkter för barn och unga inklusive ett mångsidigt program i bokbussen och på barnavdelningen i Ekenäs bibliotek samt LillaLuckan i Karis.

Våren 2020 startar föreningen sitt femte EU-projekt Kulturbrickan – produktifiering av tredje sektorns tjänster inom kulturfostran. Projektet arbetar för en jämlik kulturfostran i västnyländska kulturmiljöer för grundskola och småbarnspedagogik anpassad enligt kommunal kulturläroplan och dess mål är att föra in tredje sektorns kulturtjänster i kulturläroplanen.

För tillfället är föreningen huvudman för två EU-projekt med finasiering via Leader-programmet. Det första är Barnkulturkoordinator-projektet som kartlägger barnkulturaktörer i hela Västnyland under åren 2017-2018. Slutprodukten blir en rapport och projektet ämnar öka barnkuturens tillgänlighet och samarbete mellan barnkulturaktörer. Barnkulturcentret Lilla Luckan etablerades i Raseborg under projektperioden och barnkulturkoordinator reprsenterar Luckorna i Förbundsstyrelsen för Barnkulturcenter i Finland. Läs mer om barnkulturen och våra verksamhet på barnkultur.luckan.fi och barnkultur.fi 

Vårt andra EU-projekt är mobilappen Vevi. Vevi är ett interaktivt mobilspel och namnet kommer från Veni vidi Västnyland, dvs jag kom jag såg Västnyland. Mobilappen lanseras för allmänheten 19.6.2018. Testning med en skolklass samt övriga inbjudna pågår under maj. Läs mer om projektet på projektet egen hemsida veviapp.fi.

Föreningens tidigare EU-projekt Lokalhistoriens nya vingslag (2008-2011) har gjort guidningar för mobiltelefonen i Västnyland. Läs mer om projektet på www.mobiguide.fi