Västnyländska kultursamfundet r.f.

Västnyländska kultursamfundet grundades år 1974, dess syftemål är att ta initiativ till och stöda kultursträvanden i Västnyland. Tyngdpunkten i verksamheten har under årens lopp legat på det litterära fältet.
 

Köp våra böcker i webbshoppen

 

  Följ oss på Facebook!

Böcker

Västnyländsk Årsbok

Sophie Kawecki

Helene Schjerfbeck

Tove Virta

Vägröjare

Marita Karlsson

Funkis i Karis

Kim Björklund & Kristiina Mäntynen