Dönsby - Bondesamhället möter nutid

Ann-Marie Lindqvist

Författare: Ann-Marie Lindqvist
Inbunden, rikt illustrerad, 172 sidor
ISBN 978-952-7487-01-3
Utförsäljningspris 25 €

Beställ boken via vår webshop 
https://holvi.com/shop/LuckanRaseborg/

Från landsbygd till tätort. Dönsby, trakten nordväst om Karis kyrka på andra sidan Svartån, var i äldre tider landsbygd som lydde under Billnäs bruk. Jorden brukades av landbönder fram till tidigt 1900-tal, så bebyggelse började uppkomma kring järnvägskorsningen i Kila by. Där växte en tjänstemanna-, butiks- och skolsamhälle med flere tusen invånare snabbt upp. Orten blev redan 1930 köping, medan landsbygden bildade Karis landskommun. Kommunerna återförenades 1969, och 1977 blev Karis stad. Självägande bönder var i ett drygt halvsekel herrar över åkrar, ängar och skog i Dönsby. Den urbanisering som präglade nittonhundratalets Finland nådde fram til byn på 1970-talet, då Lövkulla bostadsområde började ta form. Ann-Marie Lindqvist har skildrat sin hembygd ur ett mikrohistoriskt perspektiv, berättat av människor och händelser under drygt tvåhundra år. Detta är en hembygdsbok som skiljer sig från det man vanligen förknippar med ordet.