LJUS, MÖRKER, FÄRG - Att måla transparent

Författare: Marita Karlsson
Inbunden, rikt illustrerad, 108 sidor
ISBN 978-952-67742-5-1
Västnyländska kultursamfundets skriftserie nr 18
Utgivningsår 2018
Riktpris: 25 €

Köp boken i vår webshop.

Det centrala i ljus-mörker-färgmåleriet
är frågan om mörkrets och ljusets
rörelse och hur färgen atmosfäriskt uppstår i detta spänningsfält.
Att fråga efter färgens väsen förutsätter ett nytt tänkande. Det nya är en omställning i uppfattningen av det måleriska. Och att detta har en direkt koppling till människans tanke, känsla och vilja. Skiktmålning/Veil painting är ännu en ganska okänd målningsteknik.

Marita Karlsson, som är konstnär, konstpedagog och journalist, har studerat Veil painting sedan 1985 såväl i Tyskland som Holland. Hon leder konstkurser i Finland och utomlands och ställer regelbundet ut sina målningar i egna och gemensamma utställningar.
Den som främst inspirerat Marita Karlsson
är den brittisk-holländska konstnären och
målningsterapeuten Liane Collot d´Herbois. 

Hur målar jag?
Inte: vad målar jag?
Hur försöka fånga det levande?
Vad är mörker, ljus och färg?
Vilka gester gör färgen, ljuset?