I maj 2014 utkom:

 

VÄGRÖJARE, på 1970- och 1980-talet i Västnyland

Redaktör: Marita Karlsson

Pris 25,00 €

Inbunden, rikt illustrerad, 133 sidor
 

ISBN 978-952-67742-1-3
 

Mycket har skrivits om studentrevolutionen 1968, samt om vänsterrörelsen och feminismen på 1970-talet, men att det fanns flera andra alternativa rörelser, även i Finland, känner få till. Denna bok berättar om en grupp människor med olika bakgrund och yrken som samlades under 1970-talet i Västnyland och som ville kämpa för en ren miljö, för naturenlig odling och en helhetssyn på människan och naturen. De ville röja nya vägar. En målsättning nåddes då Mikaelskolan 1985 öppnades med två elever. I dag har skolan över 100 elever.

Skribenterna i boken är Jutta Aminoff, Carita Kankkonen, Anders Kankkonen, Marita Karlsson, Lars Karlsson, Marit Lundström, Leif Lundström, Marjaana Nylund, Tage Nylund och Virve Weckström.

De väckte kanske motstånd och irritation, men resultatet av deras arbete visar att deras försök att på sitt sätt bygga en människonära livsmiljö efter hand fått mera genklang i trakten.
Meri Arni-Kauttu (förordet)

Ingen skall tro att den nu rådande trenden kring ekomat, naturenlig läkekonst och alternativ
barnuppfostran dykt upp av sig själv. … Vägröjarna stod för värden och satte frön som mycket
senare skulle inspirera majoriteten i samhället.    

Heidi Hautala (inledningen)