Affären vid Vitsand år 1854 – En fotnot i Krimkrigets historia
Författare: Magnus Cederlöf
Inbunden, rikt illustrerad, 263 sidor
ISBN 978-952-67742-8-2
Västnyländska kultursamfundets skriftserie nr 21
Utgivning: oktober 2018
Utförsäljningspris: 32 euro
Köp våra böcker online. Klicka här.

Vad hände vid Vitsand den 20 maj år 1854? 


          

Krimkriget för drygt 160 år sedan mellan västmakterna och Ryssland berörde också Finland och västra Nyland. Hangö udd var av strategisk betydelse i ett krig där flottorna inte möttes till havs utan drabbningarna ägde rum längs kusten.

Kapningar av handelsfartyg blev ett vanligt inslag i krigföringen längs Finlands kuster. Den 20 maj 1854 låg staden Ekenäs öde i de engelska krigsfartygen Arrogants och Heclas händer efter en artilleriduell vid Vitsand. Engelsmännen nöjde sig dock med att kapa en saltskuta på Stadsfjärden innan de ångade tillbaka ut på öppnare vatten.

Den 29 maj 1854 kablade svenska Aftonbladet ut följande rubrik: Affär utanför Ekenäs. 500 ryssar sårade och dödade. Drabbningen vid Vitsand blev i ett slag en världsnyhet. Referat och rapporter med varierande sanningshalt om spelöppningen av kriget i Östersjön ingick i många europeiska tidningar. Förväntningarna på kriget var högt uppskruvade på bägge sidor. För Ekenäs del innebar Krimkriget en betungande militär närvaro med omfattande inkvartering av trupper i stadens gårdar. Samtidigt visade stadsborna en häpnadsväckande beredskap att förstärka stadens försvar.

Boken Affären vid Vitsand tar avstamp i bataljen den 20 maj 1854 men serverar därtill en gedigen bild av bakgrunden till och uppföljningen av drabbningen. Hur i all världen kom det sig att två stora engelska krigsfartyg tog risken att tränga in i den trånga farleden till Ekenäs? Och hur gestaltade sig livet i den lilla kuststaden vid tiden för kriget? Vilken inverkan fick den för Ryssland snöpliga krigsutgången för utvecklingen i Finland och Ekenäs? Det är några av de frågor som tas upp till närmare behandling i boken.