Marita Karlsson : magenta - Ljus mörker färg

Marita Karlsson

Pris €30.00

Köp våra böcker online. Klicka här.

Vem är de? Och var finns de? Vilka är de gåtfulla magenta-målarna som var och en på sitt vis ställt sig i färgens tjänst? Som i årtionden lämnat avtryck i konst- och reklamvärlden, men själva förblivit dolda?

Deras starka färghanteringen har en otrolig dragningskraft. Det visar intresset som går över världen.

Antalet målare och målningsterapeuter ökar i bland annat Australien, USA och Ryssland.

I början av 1960-talet samlades en liten grupp målare i Holland runt konstnären och målningsterapeuten Liane Collat d´Herbois. Gruppen växte internationellt och då den uppghörde 1986 hade den 45 deltagare.

Marita Karlsson har lyckats spåra fyra av dem för intervjuerna i den här boken.

Marita Karlsson är en finländsk konstnär, konstpedagog och redaktör.