Havererad

Niclas Erlin

Författare: Niclas Erlin
Boken omspänner 112 sidor
ISBN: 978-952-7487-06-8
Utförsäljningspris 30 €

Beställ boken via vår webshop 
https://holvi.com/shop/LuckanRaseborg/

Havererad - Torpedbåten S2:s sista färd I en höststorm i oktober 1925 gick torpedbåten S2 under med hela sin besättning utanför Björneborg, efter en över halvt dygn lång kamp mot vädrets makter. Det är den värsta katastrofen i fredstid i den finländska flottans historia och de 53 männen ombord kom från alla delar av landet. Olyckan var förstasidesstoff då den skedde, men numera är den ganska bortglömd. Boken berättar om fartygets kamp i stormen, om männen ombord och om bärgningen av vraket året efter undergången. Texten är författad av Niclas Erlin och verket är välillustrerat. Fotografen Lina Enlund bidrar med bilder bland annat från Räfsö utanför Björneborg, där haveriet skedde. Saga Erlin har gjort illustrationer som ger det återgivna 1920-talet färg och djup. Eva Tordera Nuño står för bokens grafiska utseende.