Utgivna skrifter

Köp våra böcker online. Klicka här.

I september 2019 utkom De gyllene åren - Rockens Roll i Västnyland skriven av Kjell Ekholm. Paul Oxleyś Unit och Country Express blev Finlands populäraste band i var sin genré. I boken gör Kjell Ekholm en djupdykning i de båda bandens färgstarka och intressanta historia och berättar om den tid då Karis blev Nashville och Ekenäs blev Liverpool för hela Finland.

I maj 2019 utkom den finska översättningen Arkea ja juhlaa Raaseporin linnassa som baserar sig på Glans och vardag på Raseborgs slott som utkom ett år tidigare. Historiken om Raseborgs slott är skriven av Niclas Erlin. Boken är rikt illustrerad med foton av Lina Enlund
Raseborgs slott har en spännande historia som omfattar det mesta man förknippar med medeltida borgar. Under sin glansperiod från senare delen av 1300-talet till medlet av 1500-talet hann den bastanta fästningen uppleva allt från vapenskrammel till lysande hovliv.

I oktober 2018 utkom två böcker. Affären vid Vitsand - En fotnot i Krimkrigets historia är skriven av Magnus Cederlöf. Vad hände vid Vitsand den 20 maj år 1854? Krimkriget för drygt 160 år sedan mellan västmakterna och Ryssland berörde också Finland och västra Nyland. Hangö udd var av strategisk betydelse i ett krig där flottorna inte möttes till havs utan drabbningarna ägde rum längs kusten.

Föreningens första barnbok utkom i oktober skrivem och illustrerad av Laura Salama. Den tvåspråkiga barnboken Lasse och Johanna - På äventyr i bruket / Rukkiseikkailu handlar om livet i Fiskars bruk i slutet av 1800-talet. Läsaren får en god bild av hur det var att leva i bruken och på landsbygden runtom bruken förr i tiden. Bokens faktarutor kompletterar texten. 

I februari 2018 utkom boken Ljus, mörker, färg - Att måla transparent. Boken är skriven av Marita Karlsson. Det centrala i ljus-mörker-färgmåleriet är frågan om mörkrets och ljusets rörelse och hur färgen atmosfäriskt uppstår i detta spänningsfält. Att fråga efter färgens väsen förutsätter ett nytt tänkande. Det nya är en omställning i uppfattningen av det måleriska. Och att detta har en direkt koppling till människans tanke, känsla och vilja. Skiktmålning/Veil painting är ännu en ganska okänd målningsteknik.

I slutet av 2017 utkom boken Från Flemingsgatan till Pehr Sommars gata - Persongatunamn i Ekenäs. Boken skrevs av Magnus Cederlöf
Vilka var Hedvig Sohlberg, Fredrik Wilhelm Sundwall och greve Moritz för att nu nämna några av de personer som pryder gatunamnsskyltarna i Ekenäs? Boken presenterar det tjugotal personer som har hedrats med ett gatunamn i Ekenäs. Det är frågan om en brokig skara män och kvinnor som var och en på sitt sätt har lämnat sitt fotavtryck i staden.

I slutet av 2016 utkom boken Funkis i Karis - Funkis Karjaalla. Boken gjordes i samarbete med Karis Hembygdsförening och är skriven av Kim Björklund och Kristiina Mäntynen. ”Varför finns det så många så kallade sockerbitshus i Karis?”
Fenomenet med funkishus i Karis är mycket speciellt. Karis har ett betydande antal byggnader i funkisstil från 1930-talets andra hälft till 1950-talets början – faktiskt är koncentrationen av byggmästarfunkishus störst i hela landet! Historiker Kim Björklund utförde stadsplane-, tomt- och byggnadshistoriska inventeringar i arkiv och på fältet.  
Han och arkitekt Kristiina Mäntynen, som kartlagt funkis på nationell nivå, redogör för fenomenet i denna bok.  
 
I maj 2015 utkom Gnägget på Stallören. Boken är resultatet av ett samarbete mellan Västnyländska kultursamfundet och Kjell Ekholm som skrivit boken. I boken om det legendariska diskotek Gnägget ger Kjell Ekholm en bred bakgrund till det musikaliska och sociala livet som blev en stor del av ungdomarnas fritid långt utanför småstadens gränser. Men det var heller ingen slump att det råkade bli i Ekenäs som det hände. Bland de personer som intervjuats för boken kan nämnas ägaren Nalle Lindqvist, de första discjockeyerna Peter ”Skruven” Lindqvist, Jonte Gahnström och Hasse Nyman.

I maj 2014 utkom VÄGRÖJARE, på 1970- och 1980-talet i Västnyland. Redaktör Marita Karlsson. Boken Vägröjare berättar om en grupp människor som samlades under 1970-talet i Västnyland och som ville kämpa för en ren miljö, för naturenlig odling och en helhetssyn på människan och naturen. De ville röja nya vägar. En målsättning nåddes då Mikaelskolan öppnades 1985.

I juni 2012 utkom Från Svartå till Fiskars, en kulturvandring längs ådalar - Mustion linnasta Fiskarsiin, kulttuurivaellus jokivarsia pitkin. En tvåspråkig bok där läsaren får följa med på upptäcktsfärd i den lokala kulturhistorien och nutidslivet längs Svartån nedströms och Fiskarsån uppströms. Boken är skriven av FM Kim Björklund och har över 110 illustration gjorda av Laura Salama.

I mars 2012 utkom en finsk översättning av Schjerfbeck-boken vid namnet Helene Schjerfbeck - muistamme hänet. Översättning Solveig Eriksson.

I oktober 2010 utkom samfundets 11:te bok i skriftserien. Det är en minnesbok med anekdoter om Helene Schjerfbeck i Västnyland. Boken Hon drog sina streck, Vi minns henne - Helene Schjerfbeck i Västnyland är skriven av Tove Virta. För research och intervjuer står Anne Ingman.

Hösten 2008 utkom boken Finska vikens port, kustförsvarets historia i Västnyland, skriven av Ove Enqvist.

År 2007 har två nya böcker utkommit. Ena handlar om arkitekten Hilding Ekelund, Hilding Ekelund i Karis - Karjaalla skriven av FM Kim Björklund och Solveig Eriksson. Den andra boken Degerby kyrkor, Kyrkorna i Degerby, från predikohus till sockenkyrka är skriven av Berit Malmström och Synnöve Malmström (red.).

År 2006 utgavs en ny hembygdsbok om Västnyland, I Borgens skugga, Västnyland från forntid till nutid. Författare är FD Henrik Ekberg.

Bland författarna finns också Lars Nyberg, som både har dokumenterat sin egen närmiljö, Karis, och gjort ingående studier av västnyländska fornlämningar. Professor Henrik Cederlöf i Ekenäs har bland annat belyst de folkliga kultursträvandena för ett sekel sedan, rötterna till senare tiders finlandsvenska storsamlingar, och händelseförloppet när Ekenäs var utrymt under senaste krig. Maria Schulmans arbete om Ekenäs seminarium ett samhälle i samhället hör också till skriftserien.

En ny årsbok, Västnyländsk årsbok 2018, utkommer i februari 2018. Årsboken har kommit ut sedan 1977. Läs mer om innehållet i årsböckerna.

Våra Böcker finns att köpa på följande försäljningspunkter

  • Karis Bok & Papper, Köpmansgatan 24, 10300 KARIS
  • Kungsbokhandeln i Ekenäs, Långgatan 14, 10600 EKENÄS
  • Tias Bok, Berggatan 10, 10900 HANGÖ

Vår webshop hittar du här: https://holvi.com/shop/LuckanRaseborg